Blog

Problematyczna alternarioza cebuli i jej skutki dla roślin

Tak lubiana w Polsce i nie tylko cebula, może być na etapie jej uprawiania dotknięta różnorakimi chorobami. Jedną z nich jest niewątpliwie problematyczna alternarioza cebuli, jednak pomóc tu mogą opryski wykorzystujące fungicydy. Jest to choroba grzybowa, a w związku z tym tak jak ma to miejsce w przypadku wielu z nich, na stopień oraz tempo rozwoju tej choroby mają wpływ okoliczności pogodowe.

Problemy i solucje związane z alternariozą cebuli

W sytuacji w której dominuje ciepło i wilgoć, alternarioza ma jak najlepsze warunki do wzrostu oraz ekspansji. Ta choroba grzybowa objawia się nasiąkniętymi wodą plamami oraz brunatnieniem warzyw. Niestety z czasem doprowadza ona do obumierania liści zaś same owoce cebuli żółkną. Pozostawienie tej choroby bez stosownych reakcji może bardzo ograniczyć potencjał naszej uprawy, dlatego też zastosowanie odpowiednich produktów polecanych przez doświadczonych plantatorów będzie to miało niewątpliwie duże znaczenie. Dzięki dobrym rozwiązaniom obecnym na rynku, w których posiadanie można wejść bez zbędnych komplikacji, ta choroba może nie rozwinąć się do stopnia w którym to drastycznie zmieni wartość plonów z naszej uprawy.

Najrozsądniejszy rozwiązaniem, które pozwala uniknąć zagrożenia z jej strony jest działanie profilaktyczne od samego początku oraz uzbrojenie się w wiedzę i orientację pozwalającą jak najwcześniej dostrzec wszystkie objawy takiej choroby.

W ten sposób nie będziemy niepotrzebnie zwlekać z adekwatną reakcją na fakty jej pojawienia się, co zapobiega najbardziej drastycznym rezultatom jej obecności. Dogodna solucja na szkody jakie może wyrządzić alternarioza cebuli to zorientowanie się w kwestiach dotyczących markowych preparatów wycelowanych prosto w ten problem, jakie są rozwiązaniami o potwierdzonej skuteczności. Dzięki ich wykorzystaniu będziemy mogli skutecznie zmienić na naszą korzyść tempo rozwoju tej problematycznej choroby, czego konsekwencją okazać się będzie mogło jej powstrzymanie i ograniczenie strat.